هنروتجربه: میزان فروش در گیشه سینماهای کره جنوبی در این آخرهفته به دلیل شیوع سریع کرونا در این کشور به پایین‌ترین حد خود رسید.

در روزهای شنبه و یک‌شنبه بیش از ۲۳۰ هزار بلیت فروخته شد که حدود ۵۵ هزار کم‌تر از هفته گذشته است؛ و البته در قیاس با فروش هفته قبل از آن، حتی کم‌تر از نصف است. در این شرایط فیلم‌های «مرد نامرئی» / The Invisible Man، «۱۹۱۷» و «جانوران به هر دری می‌زنند» / Beasts Clawing at Straws به‌ترتیب سه رتبه برتر جدول فروش را از آن خود کردند. فیلم ترسناک «مرد نامرئی» بیش از ۶۵۱ هزار دلار فروخت و به فروش کل دو میلیون و ۲۸۰ هزار دلاری در سینماهای کره دست یافت.

درام جنگی تحسین‌شده «۱۹۱۷» (سام مندس) ۴۹۰ هزار دلار به فروش چهار میلیون و ۱۳۰ هزار دلاری خود افزود و تریلر جنایی سینمای کره جنوبی یعنی «جانوران به هر دری می‌زنند» بیش از ۲۳۳ هزار دلار فروخت تا پس از سه هفته نمایش عمومی به فروشی چهار میلیون و صد هزار دلاری رسیده باشد. این سه فیلم روی‌هم‌رفته بیش از ۶۲ درصد از عایدی گیشه را در آخرهفته اخیر به خود اختصاص دادند.

«زنان کوچک» / Little Women و کمدی کره‌ای «نامزد راستگو» / Honest Candidate هم در رتبه‌های چهارم و پنجم جدول فروش قرار گرفتند.

  • ورایتی
برچسب‌ها: