هنروتجربه: فاطمه معتمد آریا، از سوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران و کرسی یونسکو در آموزش سلامت به عنوان سفیر سلامت روان معرفی شد.

فاطمه معتمد آریا که با کمپین مقابله با افسردگی «حرف میزنم» با دو مجموعه علمی روان‌پزشکان ایران و کرسی یونسکو در آموزش سلامت همکاری خود را آغاز کرده بود امروز رسما به عنوان سفیر سلامت روان معرفی شد.

دکتر مریم رسولیان، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، مهم‌ترین هدف از انتخاب خانم معتمد آریا را جلب توجه عمومی به موضوع سلامت روان، عنوان کرد و با اشاره  به اینکه در زمان شیوع کرونا،‌ و با تغییرات عمده‌ای که در وضعیت خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به وجود آمده است سلامت روان مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به توجه بیشتر به موضوع سلامت روان تاکید کرد.

وی افزود: «برای دستیابی به یک جامعه خلاق و مولد، سرزنده توجه به اهمیت و نقش سلامت روان توسط مردم و سیاست گذاران مهم است.»

فاطمه معتمد آریا،‌ با انتشار یک ویدیو به اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسمی تاکید کرد و گفت: «صدها میلیون در جهان دچار مشکلات روان‌پزشکی هستند اما با آگاهی می‌توان بر این بیماری فایق آمد.»

معتمد آریا به ضرورت انگ نزدن به بیماری‌های روان‌پزشکی و نترسیدن از این مشکلات اشاره کرد و گفت: «از امروز به عنوان سفیر سلامت روان در این خصوص بیشتر صحبت خواهد کرد.»

معتمد آریا دو سال، در سمت سفیر سلامت روان به آگاهی‌رسانی در این خصوص می‌پردازد.