هنروتجربه: تولید فیلم در لاتزیوی ایتالیا با رعایت پروتکل‌های امنیتی و بهداشتی آغاز خواهد شد.

تولید فیلم‌ها و تولیدات تلویزیونی در منطقه لاتزیو ایتالیا، یکی از مرکز مهم صنعت سرگرمی با محدودیت‌های امنیتی و بهداشتی جدید از جمله آزمایش ابتلا به بیماری کرونا، استفاده از ماسک و رعایت فاصله حداقلی آغاز خواهند شد. هم‌پنین لوکیشن‌هایی که برای فیلم‌برداری انتخاب می‌شوند باید مجهز به تجهیزات بهداشتی باشند و افرادی با شناخت کامل از موارد بهداشتی در آن‌جا حضور داشته باشند و قبل از آغاز فیلم‌برداری انجام تست و گرفتن مداوم دما ضروری است.

در حال حاضر کشور ایتالیا در حال ورود به فاز دوم قرنطینه مقابله با شیوع کروناست و هم‌چنان میزان محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها در این کشور ادامه دارد. مسئولین ایتالیا به عنوان کشوری که بیشترین آسیب  از ویروس کرونا در اروپا برآن وارد شده است قصد دارند مجوز فعالیت‌های اقتصادی را با  محدودیت‌های جدی و به تدریج صادر کنند.

هالیوود ریپورتر