هنروتجربه: ژوزه ماریا ریبا مدیر پیشین بخش هفته منتقدین فستیوال کن در اثر ابتلا به ویروس کرونا ویروس در فرانسه درگذشت.

ژوزه ماریا ریبا ۶۷ ساله اصلیتی اسپانیایی داشت. او سال‌های بسیاری به همراه همسر فرانسوی‌اش در کشور فرانسه زندگی می‌کرد. ریبا مدتی هم عضو آژانس پرس فرانسه بود و هم‌زمان به عنوان منتقد سینما نیز برای روزنامه‌های اسپانیایی و ‌فرانسوی نقد فیلم می‌نوشت. او در سندیکای سینما فرانسه و ‌مدتی نیز در هیات انتخاب جشنواره کن عضویت داشت.

ریبا هم‌چنین ازسال۱۹۸۶ یکی از اعضای کمیته انتخاب فیلم جشنواره سن سباستین و عضو کمیته انتخاب فیلم بخش هفته منتقدین کن و برخی دیگر جشنواره‌های سینمایی بود.

او از سال ۱۹۹۹ به عنوان دبیرکل هفته منتقدین کن انتخاب شد. در چندسال آخر عمرش به عنوان رییس آکادمی لومیر، که معادل گلدن گلوب امریکاست انتخاب شد.ریباهم‌چنین هر هفته در سینه کلوبی در پاریس به معرفی سینمای اسپانیا می‌پرداخت. ریبا در سال‌های آخر زندگی‌اش یکی از اعضای هیات انتخاب بخش رسمی جشنواره کن در زمینه فیلم‌های اسپانیایی زبان بود. او به سینمای ایران علاقه داشت ‌و در مدت چهارسالی که مدیر بخش هفته منتقدین بود، توجه خاصی به سینمای ایران نشان می‌داد.