هنروتجربه: سالن‌های سینما در انگلستان، با رعایت مقررات قرنطینه از یکم جولای (۱۱ تیر) بازگشایی می‌شود.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در یک سخنرانی طرح بهبود شرایط قرنطینه کشور و نخستین برنامه چگونگی راه اندازی مجدد اقتصاد بریتانیا را توضیح داد.به گفته جانسوناقدام به کاهش محدودیت‌ها در انگلستان در سه مرحله  اجرا می‌شود. طی هفته پیش رو کارکنانی که نمی توانند از خانه کار کنند بطور جدی برای بازگشت به کار تشویق می شوند و ورزش روزانه برای همه به صورت نامحدود آزاد می‌شود و از یکم ژوئن (۱۲ خرداد) مغازه‌ها و مدرسه‌ها شروع به کار می‌کنند. او ابراز امیدواری کرد تا جولای نیز تا صنایع مهمان‌پذیری و برخی از مکان‌های عمومی از جمله سینماها کار خود را شروع کنند.

ورایتی