هنروتجربه: کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنری پویشی با عنوان بازگشت به سینما در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته تا سینماداران را در دوران بحران کرونا در کنار هم قرار بدهد.

این پویش شامل استفاده از هشتگ #بازگشت_به_سینما به ۱۲ زبان مختلف در شبکه‌های اجتماعی می‌شود و هدف از آن کمک به سینماداران سراسر جهان برای حمایت از یکدیگر در سایه بحران جهانی کرونا، اشتراک‌گذاری ایده‌ها برای جذب مخاطبان و ترویج سینما به عنوان مراکزی اجتماعی است.

کریستین برویر مدیرعامل کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنری(CICAE) در این‌باره می‌گوید: «در طول دوران بحران شیوع کرونا ما شبکه‌های قدرت را کشف می‌کنیم و این پروژه یکی از نمونه‌های کامل آن است که موجب ایجاد هم‌افزایی میان سینماداران می‌شود و همچنین به مخاطبان  سینما این امکان را می دهد تا تعامل خود را با سینما نشان دهد. در این مقطع زمانی که سالن‌های سینماها در حال بازگشایی در بسیاری از مناطق جهان هستند، این حرکت نشان می‌دهد که  سینما دوباره با بازگشت مخاطبان وفادار خود قدرتمند خواهد شد».

سینماها در آمریکا بزرگ‌ترین بازار سینمایی جهان به تدریج در حال بازگشایی هستند و برخی دیگر از کشورها نیز از قبل نسبت به فعالیت مجدد سینماها تحت تدابیر فاصله گذاری اجتماعی و ظرفیت محدود سالن‌های نمایش اقدام کرده‌اند.

گروه هنروتجربه از سال ۱۳۹۶ به عضویت این کنفدراسیون بین‌المللی درآمده‌است.

ایسنا