هنر و تجربه: جهانگیر کوثری؛ تهیه کننده سینما فیلم سینمایی «رگ‌های آبی فروغ فرخزاد» را به عنوان اولین تجربه کارگردانی اش در تبریز  مقابل دوربین می برد.

جهانگیر کوثری این روزها در تبریز و در بیمارستان باباباغی به سر می‌برد تا صحنه‌ها و دکورهای لازم را آماده کند. همچنین صحنه‌های مرتبط با جذامخانه نیز به صورت مجزا فیلمبرداری خواهد شد.فیلمنامه این فیلم سینمایی توسط جهانگیر کوثری و نعیمه اسلامی نوشته شده است.

«رگ‌های آبی فروغ فرخزاد» اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند این تهیه کننده است که تاکنون  آثاری چون « زیر پوست شهر»، «خون بازی»، «اشباح»، «سوت پایان»، «فراری»، «به آهستگی»، «نسل جادویی»، «نرگس»، «یک شب»، «دختران خورشید» و …را تهیه کرده است.