هنروتجربه: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با تولید سه فیلم‌نامه موافقت کرد و چهار سینماگر مجوز تهیه کنندگی گرفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های «سیصد دقیقه» به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی و نویسندگی حمید همتی، «سومین روز جهان» به تهیه‌کنندگی جلیل شعبانی، کارگردانی و نویسندگی محمدمهدی رسولی و «مسافر» به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم راست گفتار و نویسندگی شفیع آقامحمدیان موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.

شورای صدور پروانه ساخت با مجوز تهیه‌کنندگی برای پژمان لشکری پور، حمید زرگرنژاد، حسین مهکام و سیاوش اسعدی برای تهیه کنندگی فیلم سینمایی موافقت کرد.