هنروتجربه: فیلم «عروسک» به تهیه‌کنندگی جلیل اکبری‌صحت، کارگردانی و نویسندگی اصغر یوسفی‌نژاد پروانه ساخت گرفت.

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلم‌نامه «عروسک» و «عوضی» موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری،فیلم‌نامه‌های «عوضی» به تهیه‌کنندگی علی روئین‌تن، کارگردانی و نویسندگی جواد اردکانی و «عروسک» به تهیه‌کنندگی جلیل اکبری‌صحت، کارگردانی و نویسندگی اصغر یوسفی‌نژاد موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.