هنر و تجربه:  ۷ طرح مستند با موضوع کارآفرینی مصوب شده و به مرحله عقد قرارداد و تولید رسیده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سال گذشته  این مرکز با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران فراخوانی را منتشر کرد تا مجموعه فیلم‌های مستندی در حوزه کارآفرینی و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن ساخته شوند که تا امروز ۷ طرح مصوب شده و به مرحله عقد قرارداد و تولید رسیده‌اند.

توجه به موضوع کارآفرینی از این جهت دارای اهمیت است که تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه کارآفرینی، یکی از الزامات جهان امروز است. توسعه جوامع همواره در گرو اندیشه و ساختارهای خلاقانه و گسترش آن در سطوح مختلف اجتماع بوده است لذا رواج فرهنگ کارآفرینی به عنوان یک مسئولیت بر دوش همه ارکان فرهنگی کشور است.

طی یک سال گذشته ده‌ها طرح در شورایی متشکل از کارشناسان سینمای مستند و اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و از جمع آنها، تاکنون ۷ طرح مصوب شده و به مرحله عقد قرارداد و تولید درآمده‌اند. این آثار عبارتند از «امین‌الضرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جمشید بیات ترک. «ف- الف» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرشاد اکتسابی، این مستند نگاهی علمی به مساله فساد اقتصادی دارد. «زوو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کتایون جهانگیری مستندی با موضوع سازمان تامین اجتماعی و چالش‌های میان این سازمان و کارفرمایان از دیدگاه اقتصادی است. «راه ناتمام» به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی و تهیه‌کنندگی محمدسعید وزیری ابعاد مختلف زندگی اصغر قندچی پدر صنعت کامیون‌سازی ایران را به تصویر می‌کشد. «خانواده نورالدین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدصادق جعفری درباره نورالدین نوربخش جعفری دهکردی از بنیانگذاران شرکت لبنی دامداران و از کارآفرینان کشور است. «ایستادن در ارتفاع بالا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی لقمان خالدی درباره یک کارخانه‌دار معروف اصفهانی است که دچار ورشکستگی می‌شود.«محسن خان» به کارگردانی مهدی گنجی و تهیه‌کنندگی سعید رشتیان به زندگی محسن خلیلی و چگونگی تاسیس کارخانه بوتان می‌پردازد.