هنر و تجربه: مدرسه هنرهای سینمایی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اعلام کرده است که نمایشگاهی که به جان وین اختصاص یافته بود در پی درخواست دانشجویان از محوطه این دانشگاه جمع‌آوری می‌شود.

گذشته و میراث این ستاره سینمای وسترن چند دهه است که مورد موشکافی است، به‌خصوص که او از گفت‌وگوی سال ۱۹۷۱ خود به این طرف، سابقه اظهار نظرهای جنجالی درباره اقلیت‌ها و رنگین‌پوستان را دارد. اخیراً حتی درخواست‌هایی برای تغییر نام فرودگاه جان وین در اورنج کانتی کالیفرنیای جنوبی داده شده است.

اِون هیوز که امور مربوط به اقلیت‌ها را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مدیریت می‌کند در بیانیه‌ای چنین گفته است: «گفت‌وگوهای اخیر درباره نژادپرستی سیستمی در بنیادهای فرهنگی ما – به‌واسطه قیام‌های مدنی اخیر در سراسر جهان که جرقه‌شان را جنبش «زندگی سیاهان مهم است» زده – این نیاز را به وجود آورده است که ما در نقشی که مدرسه‌هایمان می‌تواند در این زمینه بازی کند تأمل کنیم و سهم خودمان را در ترویج تجربه‌ها و ارزش‌های فرهنگی ضدنژادپرستی داشته باشیم».

این نمایشگاه از پاییز سال گذشته مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفت چون آشکارا تعصب و برتری سفیدان را تبلیغ می‌کند. دانشگاه ابتدا با افزودن فیلم‌سازان رنگین‌پوست و فیلم‌سازان فمینیست، نمایشگاه را وسعت بخشید ولی حالا می‌خواهد بخش جان وین را که از سال ۲۰۱۲ دایر شد – چون او یکی از دانش‌آموختگان همین مرکز آموزشی بود – جمع‌اوری کند. البته به گفته مدرسه هنرهای سینمایی، اقلام این نمایشگاه برای مطالعات دانشگاهی به کتاب‌خانه منتقل می‌شوند.

  • ایندی‌وایر