هنروتجربه: شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی در جلسه اخیر با پروانه ساخت فیلم‌نامه‌های«احمد به تنهایی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، «لاله کبود» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مهرشاد کارخانی و چهار فیلم‌نامه دیگر موافقت کرد. فیلم‌نامه اولین تجربه کارگردانی ستاره اسکندری بازیگر سینما و تئاتر نیز پروانه ساخت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلم‌نامه‌های «دومین روز پاییز» به تهیه‌کنندگی ناصر شفق مهر، کارگردانی و نویسندگی اردلان عاشوری، «خورشید آن ماه» به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، کارگردانی ستاره اسکندری و نویسندگی سمیه تاجیک،  «تئوری آلبرت» به تهیه‌کنندگی جعفر آقا باباییان، کارگردانی و نویسندگی مریم سادات رضوی، «احمد به تنهایی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، «برای مرجان» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حمید زرگر نژاد و «لاله کبود» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مهرشاد کارخانی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.