هنروتجربه :فیلم نامه « سه روز سه قتل» به نویسندگی و کارگردانی مسعود امینی تیرانی و تهیه کنندگی جعفر صانعی مقدم و فیلم نامه، «خوشقدم» به تهیه کنندگی کامبوزیا پرتوی، کارگردانی و نویسندگی امیر توده روستا پروانه ساخت گرفتند.

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلم نامه، سه مجوز کارگردانی اول و یک مجوز تهیه کنندگی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد؛ فیلم نامه های «طبقه ی یک و نیم» به تهیه کنندگی غلامرضا آزادی، کارگردانی نوید ابدان اسماعیلی و نویسندگی حسین نمازی، «زیبای آرام» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علی زمانی عصمتی، «خوشقدم» به تهیه کنندگی کامبوزیا پرتوی، کارگردانی و نویسندگی امیر توده روستا، « میهمانی از کارائیب»به تهیه کنندگی قاسم قلی پور، کارگردانی و نویسندگی لطف الله فراهانی، «حلال» به تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی، کارگردان وحید امیرخانی و نویسندگی مهدی علی میرزایی،   «سه روز سه قتل» به تهیه کنندگی جعفر صانعی مقدم، کارگردانی و نویسندگی مسعود امینی تیرانی، «بی سرو صدا»به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مجیدرضا مصطفوی و «حکم تجدید نظر»به تهیه کنندگی رضا کریمی، کارگردانی و نویسندگی محمد امین کریم پور موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

بر اساس این گزارش  در این جلسه با مجوز کارگردان اولی یوسف حاتمی کیا، مجید مافی و امین قوامی موافقت شد.

همچنین مجوز تهیه کنندگی برای علی طلوعینیز صادر شد