هنروتجربه: سازمان سینمایی لیست کارگردانان اول تایید شده متقاضی پروانه تولید سینمایی را به همراه سوابق آن‌ها منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، این لیست شامل ۱۴ کارگردان فیلم اول به همراه نام فیلم‌نامه و تهیه کننده و سوابق مرتبط است که از ۱۰ خرداد تا ۴ مرداد ماه در جلسات شورای پروانه ساخت تایید شده است.

ستاره اسکندری، یوسف‌حاتمی‌کیا و امیر توده روستا از جمله نام‌های آشنایی هستند که در این فهرست به عنوان کارگردان‌های اول تایید شده‌اند.

لیست کارگردانان اول تایید شده متقاضی پروانه تولید فیلم سینمایی سال۹۹