هنروتجربه: فیلم‌های هنروتجربه در سانس‌های ویژه‌ای در پردیس باغ کتاب و شمیران سنتر به نمایش در می‌آیند.

پردیس باغ کتاب در چهار سانس میزبان «خط باریک قرمز» است.این مستند پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۱۹:۳۰، شنبه ۱۸ و یکشنبه ۱۹ مرداد ساعت ۲۰:۴۰ ودر این پردیس به نمایش در می آید.

فیلم‌ «یلدا» و مستند«خط باریک قرمز» هم در شمیران سنتر برپرده می‌روند. «خط باریک قرمز» پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ و «یلدا» پنجشنبه ۱۶ مردا ساعت ۱۹:۳۰ و جمعه ۱۷ مرداد ساعت ۲۰:۱۵ در این پردیس اکران می‌شوند.

برچسب‌ها: