هنروتجربه: فیلم برگزیده جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی در بخش مسابقه ملی به مرحله داوری جایزه آکادمی ایسفا راه می‌یابد.

به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، با انتشار آیین نامه جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران که به اختصار جوایز ایسفا نامیده می شود، فیلم برگزیده جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی در بخش مسابقه ملی به جوایز ایسفا راه می‌یابد.

طبق اعلام ایسفا و احراز شرایط جشنواره‌های داخلی مورد تایید آن، فیلم منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی در دوره چهاردهم و سایر دوره‌های این رویداد سینمایی در جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران مورد داوری قرار می‌گیرد.

فراخوان یازدهمین دوره جوایز ایسفا ۲۱ شهریور ماه ۹۹ همزمان با روز ملی سینما منتشر خواهد شد و مراسم اهدای جوایز آن در هفته پایانی فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود.

چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی  اسفند ماه امسال در شهر گرگان ببه دبیری سعید نجاتی برگزار خواهد شد.