هنر و تجربه: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با پنج فیلم نامه موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلم نامه‌های «بدون اجازه حرف نزن» به تهیه کنندگی سید امیر سید زاده، کارگردانی و نویسندگی رسول صانعی، «سلام بمبئی۲» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی قربان محمدپور، «شکار شکارچی» به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، کارگردانی علی غفاری و نویسندگی بهنام علی زاده، «خروس بی‌محل» به تهیه کنندگی محمدحسین فرحبخش، کارگردانی مجید مافی و نویسندگی محمدرضا عزتخانی و «یک لقمه خواب» به تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری، کارگردانی و نویسندگی مونا زندی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.