هنروتجربه: سینما سپیده هم به سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های هنروتجربه پیوست.

سینما سپیده هر روزدو سئانس در ساعت ۱۵ و ۲۰ را به نمایش فیلم‌های گروه هنروتجربه اختصاص داده‌است. این سینما از سالن‌های نمایش قدیمی شهر تهران است که مدتی پیش بازسازی و سالن‌های جدیدی به آن اضافه شده‌است.

این سینما از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه به جمع سینماهای هنروتجربه پیوسته است.

برچسب‌ها: