هنروتجربه: بابک بهداد درباره جدیدترین فعالیت هنری خود و آخرین وضعیت تولید «لنگرگاه» توضیح داد.

بابک بهداد مستندساز، درباره آخرین وضعیت تولید «لنگرگاه» به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «مرحله پژوهش این اثر ادامه دارد؛ بخشی از تصویربرداری مناطق تاریخی مربوط به زمان صفویه را انجام داده ایم. در این زمینه دکتر توفیقیان مسئول پروژه باستان شناسی دریایی خزر نیز با ما همراه بود».

او افزود: «کار ما پنج قسمت دارد که باید در بخش‌های مختلف انزلی آن را فیلم‌برداری کنیم.»

بهداد با اشاره به دیگر فعالیت‌های خود بیان کرد: «مستندی را هم با نام «تصنیف‌های غمناک خیابان» درباره کودکان کار با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی خواهم ساخت».