هنروتجربه: فراخوان پژوهشی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در ۵ موضوع کلی با ۳۷ اولویت پژوهشی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، فراخوان پژوهشی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری با هدف ارتقای آثار سینمایی در سطح ملی و بین المللی، مساله یابیِ دقیق و گره گشایی از مشکلات فعلی و یا تمهید راهکار برای چالش‌های پیش رو سینمای ایران در ۵ موضوع کلی با ۳۷ اولویت پژوهشی منتشر شد.

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی در ماه‌های گذشته، با اصناف و انجمن‌های سینمایی (از طریق خانه سینما)، بیش از ۴۵ دانشکده و پژوهشکده و بیش از ۵۰ پژوهش‌گر و استاد دانشگاهِ مرتبط با حوزه سینما مکاتبه کرده و مسایل سینمای ایران را از دیدگاه تخصصی آنان جویا شده است. تنوع و تعدد اولویت های پژوهشی دریافتی به حدی بود که «شورای پژوهشی معاونت» لاجرم نسبت به انتخاب موارد ضروری‌تر و یا حذف موارد تکراری و یا عناوینِ مشابه انجام شده در سال‌های گذشته، مبادرت ورزید و پس از تطبیق آن‌ها با نیازهای اصلی سازمان سینمایی و سینمای ایران، در انتها فهرستی از مهمترین «محور»ها و «اولویت» های پژوهشی ارایه کرد.

بدیهی است این فهرست، جهت گیری کلی پژوهشی سازمان سینمایی است و پژوهش‌گران می‌توانند در چارچوب محورها و اولویت‌های ارایه شده، عناوین پژوهشی مدنظر خویش را اعلام کنند تا در شورای پژوهشی، طرح و بررسی شود.همچنین پایان‌نامه‌هایی که به اولویت‌های ذکر شده بپردازند و یا در چارچوب محورهای ۵ گانه به صورت خلاقانه به یکی از نیازهای کاربردیِ سینمای ایران پاسخ دهند، در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۵۰ میلیون ریال و در مقطع دکتری تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. از این رو، از همه مراکز علمی و پژوهشی، اساتید، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان برای همکاری در تحقق اهداف پژوهشی سازمان سینمایی کشور، دعوت به عمل می‌آید.

نمونه «فرم پیشنهاد طرح اولیه» و «طرح نامه پژوهشی» در آدرس اینترنتی https://apf.farhang.gov.ir/fa/deputy/appliedresearch موجود است و مهلت ارسال «فرم درخواست طرح اولیه پژوهشی» حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹ خواهد بود.

برچسب‌ها: