هنروتجربه:گزارش عملکرد موسسه هنروتجربه در زمینه جزییات مربوط به آثار متقاضی و اکران شده در مرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر ‌شد.

در راستای سیاست شفاف‌سازی سازمان سینمایی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزییات مربوط به آثار متقاضی و اکران شده در موسسه هنروتجربه در مرداد ۱۳۹۹ منتشر ‌شد.

اطلاعات گزارش اکران فیلم‌های موسسه هنروتجربه در دو جدول نتایج فیلم‌های بازبینی شده شامل اسامی فیلم‌های متقاضی، تاریخ بررسی تقاضا، موافقت یا رد و دلیل رد تقاضا و هم‌چنین جدول اکران شامل جزییات مربوط به اکران فیلم‌ها از جمله تعداد سالن سینما، سانس‌ها، بلیت،مبلغ کل فروش  و… تنظیم شده‌است.

جدول بازبینی مرداد۱۳۹۹