هنروتجربه: سازمان سینمایی و بانک ملی ایران در جهت گسترش و ارتقای همکاری فی مابین از طریق ارائه خدمات بانکی و تامین نیازهای تسهیلاتی طرح توسعه‌ای سینمایی کشور و تمرکز منابع و فعالیت‌های بانکی سازمان نزد بانک با رعایت ضوابط و مقررات نظام پولی و بانکی کشور و سیاست‌های اعتباری بانک تفاهم نامه‌ای منعقد کردند.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، این تفاهم‌نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۲۰ بند و ۵ تبصره به امضاء حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی و محمدرضا حسین‌زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی رسیده است.

از جمله موارد این تفاهم‌نامه می‌توان به عاملیت بانک در اعطای تسهیلات تلفیقی از محل کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار سازمان (به نسبت یک به دو، یک سازمان و دو بانک) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال در بخش‌های مرتبط با هنر و صنعت سینما و اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با هنر و صنعت سینما و متقاضیان حائز شرایط (حقیقی و حقوقی) طبق ضوابط و مقررات بانک و براساس سیاست‌های اعتباری و دستورالعمل‌های بانک مرکزی اشاره کرد.

هم‌چنین به منظور تامین نیازهای تسهیلاتی طرح‌های سینمایی موضوع این تفاهم‌نامه که از سوی سازمان معرفی می‌شود، تا سقف هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی بانک برای یک دوره یکساله پیش بینی می‌شود.