هنروتجربه: آیین دیدار مستند «گلوله‌ باران» شامگاه سه‌شنبه هشتم مهرماه درخانه هنرمندان برگزار شد. در ابتدای این مراسم پوستر فیلم از سوی عوامل فیلم و چهره‌هایی چون محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی،مرتضی رزاق کریمی، مجید رجبی معمار مدیرعاملی خانه هنرمندان ،مرتضی شعبانی، جعفر صانعی‌مقدم مدیرعامل موسسه هنروتجربه…امضا شد.

عکس:ساسان توفیقیان