هنروتجربه: طی حکمی از سوی حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، سعید رجبی فروتن به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منصوب شد.

به گزارش سایت هنروتجربه نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، با توجه به اتمام ماموریت سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در سازمان سینمایی و بازگشت او به صدا و سیما، رییس سازمان سینمایی طی حکمی سعید رجبی فروتن را که تا پیش از این مدیر کل حوزه ریاست سازمان سینمایی بود، به سمت معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منصوب کرد.

سعید رجبی فروتن متولد شهریور ۱۳۳۹ در شهر اراک دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه تهران است.

در سوابق مدیریتی رجبی فروتن مواردی چون سرپرست معاونت مرکز گسترش نیروی انسانی معاونت سینمایی، سرپرست اداره کل توسعه همکاری‌های سمعی و بصری، مدیر کل دفتر توسعه فناوری سینمایی، مدیر کل دفتر نمایش خانگی (دو دوره مجموعاً ۵ سال)، مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی (سه دوره مجموعاً ۱۱ سال) دیده می‌شود.