هنروتجربه: آیین دیدار و آغاز اکران مستند «در جستجوی خانه خورشید» به کارگردانی مهدی باقری به تعویق افتاد.

به گزارش سایت هنروتجربه، مستند «در جستجوی خانه خورشید» به کارگردانی مهدی باقری قرار بود از دوشنبه ۱۴ مهر در سینماهای هنروتجربه اکران و آیین دیدار آن هم در همین تاریخ برگزارشود اما به تعطیلی یک هفته‌ای سینماهای تهران اکران و آیین دیدار در تاریخ مذکور برگزار نمی‌شود و به زمان دیگری موکول شده است.