هنروتجربه: میرولیوب وچکوویچ که مدیر واحد بین‌الملل مرکز فیلم صربستان است، در پیامی ویدئویی ششمین سالگرد تأسیس موسسه «هنروتجربه» را تبریک گفته و از تجربه‌های خوشایند و مفید خود و همکارانش گفته است.

او در پیامی ویدئویی چنین به نقش «هنروتجربه» در شکل‌گیری همکاری‌ها اشاره کرده است: «موسسه «هنروتجربه» چند سال پیش با کمک شایان مرکز فیلم صربستان و همین طور سفارت جمهوری صربستان در تهران، برنامه‌های نمایش فیلم خیلی خوبی را در تهران، شیراز و تبریز ساماندهی کرد؛ و طی چند ماه با صبوری دست به جمع‌آوری اطلاعات و انتخاب فیلم‌ها زد و در این خصوص به ما مشاوره‌های راه‌گشا و سودمندی داد که چه فیلم‌هایی را می‌توانیم در ایران نمایش دهیم».

میرولیوب وچکوویچ در ادامه صحبت‌هایش از «عطوفت، حرفه‌ای‌گری، دانش خوب و استقبال پرشور تماشاگران ایرانی» به عنوان ویژگی‌های هفته فیلم صربستان نام برده است. او همچنین به این نکته اشاره دارد که مرکز فیلم صربستان، موسسه «هنروتجربه» را به هم‌قطاران اروپایی خود توصیه کرده و درباره دلیل این توصیه توضیح داد: «هنروتجربه در خصوص برنامه‌ریزی و برگزاری هفته‌های فیلم، موسسه‌ای اهل همکاری سازنده، مفید و حرفه‌ای است».

مدیر بخش بین‌الملل مرکز فیلم صربستان در خاتمه صحبت‌هایش ضمن تبریک دوباره این مناسبت افزود: «ما جدا از حوزه سینما، فرصت تجربه فرهنگی ممتاز و چشم‌اندازهایی زیبا را به دست آوردیم و از همراهی با تماشاگران کنجکاو و هم‌صحبتی با اهالی حرفه‌ای سینما در ایران لذت بردیم».