هنروتجربه:جدیدترین فهرست متقاضیان ساخت و نمایش از سوی سازمان سینمایی اعلام شد.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این فهرست ها شامل فیلمنامه‌ها و فیلم‌هایی است که توسط تهیه‌کننده در سامانه صدور پروانه ساخت و نمایش ثبت شده است.

بر این اساس، فهرست متقاضیان پروانه ساخت سینمایی که شامل ۴۲ اثر مستند، فیلم بلند داستانی سینمایی، فیلم بلند داستانی غیرسینمایی، فیلم کوتاه داستانی، انیمیشن بلند و ترکیبی است اعلام شد.

همچنین اسامی متقاضیان پروانه نمایش شامل ۴۹ عنوان فیلم مستند، فیلم بلند داستانی سینمایی، فیلم بلند داستانی غیرسینمایی، فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن سینمایی نیز اعلام شده است.

فهرست متقاضیان پروانه ساخت سینمایی

متقاضیان پروانه نمایش