هنروتجربه: سینماهای بدهکار به دفاتر پخش قرار است با همکاری صندوق کارآفرینی امید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و این درحالی است که پخش کننده‌ها پیش از این از عدم دریافت وام‌شان از بانک‌ها گله مند بودند.

به گزارش سایت هنر و تجربه به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، فهرست این سینماها که مدارک خود را بصورت کامل در فرصت اعلام شده تحویل صندوق اعتباری هنر داده‌اند برای دریافت وام ۴ درصدی مجموعا به مبلغ ۱۳۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به صندوق امید معرفی می‌شوند.

بدیهی است سایر سینماهای متقاضی نیز با رفع نقص و ارائه مدارک و وثایق معرفی می‌شوند.

در آخرین فهرست منتشر شده از سوی سازمان سینمایی بدهی سینماهای کشور به دفاتر پخش از اکران ۹۸ مبلغ ۲۹۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال اعلام و در قالب سه جدول با ذکر جزییات منتشر شد.

اسامی سینماهایی که امروز ( سه شنبه)۹۹/۸/۲۰ جهت دریافت وام معرفی می‌شوند