هنر و تجربه: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش سایت هنر و تجربه به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلمنامه های «محله قدیمی فرخ» به تهیه کنندگی ابوالفضل جلیلی ،کارگردانی و نویسندگی مشترک حسن و حسین صید خانی و نویسندگی مریم اشرفی، «سودا» به تهیه کنندگی وکارگردانی مهرداد فرید و نویسندگی امید آقایی جلیانی و «فسیل» به تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان، کارگردانی کریم امینی و نویسندگی مشترک آرمین طهماسبی، کریم امینی و علی باطنی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.