هنروتجربه: محل دفتر موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان که پیش از این در محله باغ فردوس و مجاورت موزه سینما بود؛ تغییر یافت.

به گزارش سایت هنروتجربه، محل دفتر موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(ع)، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کدپستی ۱۴۳۴۸-۴۳۶۳۱ منتقل شد.

نشانی ایمیل: info@aecinema.ir