هنروتجربه: مراسم اسکار ۲۰۲۱ را جسی کالینز، استیسی شر و استیون سودربرگ تهیه می‌کنند.

در شرایطی که هنوز چگونگی برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۱ مشخص نشده‌است، جسی کالینز بازیگر و کارگردان کانادایی ، استیسی شر تهیه‌کننده و استیون سودربرگ کارگردان آثار مطرحی چون «ترافیک»،«شیوع» و… به عنوان تهیه‌کنندگان این رویداد سینمایی معرفی شدند.

گردانندگان مراسم اسکار پس از اعلام این خبردر بیانیه‌ای مشترکی عنوان کردند: «اسکارهای بعدی فرصت مناسبی برای ارایه نوآوری و تجسم بخشیدن به امکانات نمایشی این مراسم است. این یک گروه رویایی است که می‌تواند به صورت مستقیم به این موارد پاسخ بدهد».

تهیه‌کنندگان اسکار نیز در بیانیه‌ای جداگانه از این موقیعت استقبال و از آن  به عنوان یک موقعیت خارق‌العاده یاد کردند که هم آن‌ها را به هیجان می‌آورد و هم به وحشت می‌اندازد؛ در عین حال این فرصت را فراهم می‌کند تا به شیوه‌ای جدید بر فیلم‌ها و افرادی که آن‌ها را می‌سازند تمرکز شود.

ورایتی