هنروتجربه: جشنواره سالانه آمیتی ترکیه میزبان فیلم کوتاه «گاو آمریکایی» است.

فیلم‌های «جبرئیل» ساخته یوسف کارگر، «بی تیمار» ساخته سحر جعفری زاد، «جایگزینی» ساخته مجتبی طهال و جلال مهدوی، «جایی که از آنجا می آییم» ساخته جعفر الطافی، «Dummy» ساخته فاطمه فعال، «گاو آمریکایی» ساخته فاطمه طوسی، «پشت پنجره ها» ساخته مهدی ایروانی، «دژاوو» ساخته عاطفه خادم الرضا و «آتش سرخ» ساخته مونا شاهی در این دوره از جشنواره آمیتی ترکیه حضور خواهند داشت.این جشنواره سالانه در سال جاری با محوریت مودت و دوستی برگزار می‌شود.

جشنواره آمیتی ترکیه در روزهای ۱۱ تا ۱۳ دسامبر در شهر استانبول ترکیه برابر با ۲۱ تا ۲۳ آذرماه برگزار می‌شود.