هنروتجربه: آخرین فراخوان ثبت طرح از سوی مستندسازان در سال ۹۹ در سامانه «خانه مستند» اواخر دی ماه اعلام شد.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی خانه مستند، در سال ۹۹ با وجود مشکلات مربوط به کرونا و همچنین بروزرسانی سایت، در طی ۴ نوبت امکان ثبت طرح برای مستندسازان مختلف فراهم شد که در مجموع بیش از ۱۰۰ طرح به دبیرخانه خانه مستند ارایه شد.

لذا با توجه به لزوم جمع بندی طرح‌های ارایه شده، از سوی دبیرخانه خانه مستند اواخر دی ماه به عنوان آخرین فراخوان ثبت طرح از سوی مستندسازان در سال ۹۹ در سامانه خانه مستند اعلام شد.به همین منظور مستندسازان و فعالین حوزه سینمای مستند می‌توانند در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ دی ماه به مدت سه روز با مراجعه به سایت نسبت به ارایه طرح‌های خود اقدام و از آخرین فراخوان ثبت طرح سال ۹۹ در سایت «خانه مستند» استفاده کنند.

این تاریخ آخرین مهلت ارایه و ثبت طرح در سایت خانه مستند برای سال ۹۹ و پس از آن تاریخ بعدی که در سال ۱۴۰۰ خواهد بود، اطلاع رسانی می‌شود.

برچسب‌ها: