هنروتجربه: تعطیلی سینماها و سایر مراکز فرهنگی فرانسه به دستور وزیر فرهنگ این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش سایت هنروتجربه ژان کاستکس وزیر فرهنگ فرانسه با حضور در تلویزیون تایید کرد که تعطیلی سینماها و دیگر مراکز فرهنگی فرانسه تا آخر ژانویه تمدید شد.در همین حال گفته شد کافه‌ها و رستوران‌ها نیز حداقل تا نیمه فوریه بسته خواهند ماند.

سینماها در کنار دیگر مراکز فرهنگی فرانسه به دستور وزیر فرهنگ آن کشور  از ۳۰ اکتبر و با موج دوم شیوع کرونا تعطیل شدند. البته در ابتدا قرار بود سینماها از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ کار خود را آغاز کنند اما با اعلام وزیر فرهنگ این بازگشایی تاکنون ۴۵ روز به تاخیر افتاده است.

در فرانسه روزانه ۱۵ هزار مورد جدید ابتلا گزارش می‌شود و تقریباً هر روز ۲۵۰۰ نفر بستری می‌شوند. کاستکس ضمن اینکه ابراز خوشحالی پایین آمار مبتلایان  نسبت به ماه اکتبر که به عدد ۵۰ هزار نفر در روز رسیده بود، وضعیت هنوز شکننده خواند.