هنروتجربه: تفاهم‌نامه مشترک سازمان امور سینمایی وسمعی بصری و بانک ملی ایران به منظور اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های توسعه‌ای سینمایی کشور و به منظور اجرایی شدن شدن ارائه خدمات بانکی وتامین تسهیلاتی طرح‌های توسعه‌ای سینمایی کشور تنظیم شده است.

به گزارش سایت هنروتجربه به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، این شیوه‌نامه درراستای تفاهم نامه شماره ۱۲۱۵/۹۹۲۵ به تاریخ ۸ بهمن ۹۸ فی مابین سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وبانک ملی ایران در ۶ ماده و ۲۴ بند و۳ تبصره تنظیم واز تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد.

متقاضیان مشمول این شیوه‌نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی اعم از تهیه کنندگان، سینماداران، مالکان سینماو مجموعه‌های تجاری، موسسات تهیه وتولید فیلم، مراکز پشتیبانی فنی سینمایی، موسسات سینمایی دارای رتبه الف، آموزشگاه‌های آزاد سینمایی دارای رتبه الف،صنایع وشرکت‌های سینمایی، که تقاضای دریافت تسهیلات بانکی جهت انجام فعالیت درمحورهای موضوع ماده ((۲))و جدول پیوست این شیوه نامه دارند.