هنروتجربه: رکورد تعداد مستندهای بلند شرکت کننده، در اسکار نودوسوم شکسته می‌شود.

طبق آمار اعلام شده، تاکنون ۲۱۵ فیلم مستند در آکادمی اسکار بارگذاری شده‌اند و انتظار می‌رود این رقم به حدود ۲۴۰ مستند برسد که در این صورت، رکورد سال‌های گذشته شکسته خواهد شد. در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ (دوم دی‌ماه) آکادمی، ۹۳ فیلم مستند را برای اعضای این شاخه خود بارگذاری کرد تا با درنظر گرفتن تعداد فیلم‌هایی که از قبل بارگذاری کرده بود، در مجموع ۲۱۵ فیلم در دسترس آن‌ها قرار بگیرند. بیشترین تعداد مستندهای شرکت کننده در اسکار تاکنون مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده‌است که ۱۷۰ مستند بلند متقاضی حضور در این رقابت بودند. اما امسال با احتساب ۲۵ مستندی که قرار است بارگذاری شوند، در مجموع حدود ۲۴۰ فیلم مستند در اسکار امسال مورد بررسی قرار می‌گیرند که نشان دهنده دستیابی به رکوردی تازه است.

شاخه فیلم بلند مستند از سال ۱۹۴۶ در اسکار وجود دارد با این همه تاکنون فقط ۶ مستند توانسته‌اند خارج از شاخه خود هم نامزدی کسب کنند. از جمله مستند تحسین شده «سرزمین عسل» که سال ۲۰۱۹ هم در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و هم در بخش بهترین مستند نامزد شد اما جایزه‌ای به آن تعلق نگرفت.

ورایتی

برچسب‌ها: