هنروتجربه:  «خط باریک قرمز»، «منگی»، «بی‌گاه»، «چی‌چکا» و «نه» روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «خط باریک قرمز»، «نه»، «بی‌گاه»، «منگی»، «چی‌چکا» سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه در سینماهای تهران، اصفهان، کرج، تبریز و مشهد اکران می‌شوند.  سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«نه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس ستاره بارن تبریز ساعت ۱۷:۳۰،موزه سینما ساعت ۱۵

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، خانه هنرمندان ساعت ۱۶،پردیس سینمایی چارسو ساعت ۱۵،سینما سپیده ساعت۱۸

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵،پردیس سینمایی چارسو ساعت ۱۹

«بی‌گاه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱

«چی‌چکا»:خانه هنرمندان ساعت ۱۸