هنروتجربه:  «خط باریک قرمز»، «منگی»، «بی‌گاه»، «چی‌چکا» ، «نه» «پرو»،«کیارستمی و عصای گمشده»،« بازگشت کوتاه» ، «شهر سوخته»و«گلوله باران»روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه در  سینماهای هنروتجربه  تهران، اصفهان، تبریز، کرج و مشهد. میزبان  ۱۰ فیلم به نمایش در می آید. سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«نه»: سینما فرهنگ ساعت ۱۶،پردیس سینمایی چارسو ساعت۱۴

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، خانه هنرمندان ساعت ۱۶،سینما سپیده ساعت۱۴، فرهنگ ساعت ۱۸، پردیس چارسو ساعت ۱۶

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵،خانه هنرمندان ساعت ۱۸،سینما فرهنگ ساعت ۱۴،موزه سینما ساعت ۱۷ ،پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷

«بی‌گاه»: سینما سپیده ساعت ۱۸، پردیس سیتی سنتر اصفهان ساعت۱۸٫۴۰

«چی‌چکا»:موزه سینما ساعت ۱۵

«پرو»:پردیس چارسو ساعت ۱۸

«کیارستمی و عصای گمشده»:موزه سینما ساعت ۱۵ ،پردیس سینمایی هویزه مشهد ۱۱ ،ستاره باران تبریز ۱۷:۳۰

«گلوله باران»:موزه سینما ساعت ۱۹

«شهر سوخته»:خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«بازگشت کوتاه»:پردیس۱۴:۵۱:۳۴ هویزه مشهدساعت ۱۷ اکومال کرج ساعت ۱۸