هنروتجربه: «بازگشت کوتاه»، «منگی»، «چی‌چکا»، «پرو»، «خط باریک قرمز»، «بی‌گاه»، «نه» و «یلدا» روز پنج‌شنبه ۲۵ دی روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌رود.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «بازگشت کوتاه»، «منگی»،«چی‌چکا»، «پرو»، «خط باریک قرمز»، «نه»، «بی‌گاه» و «یلدا» پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه در سینماهای تهران، اصفهان، کرج، تبریز، آبادان ومشهد اکران می‌شوند.  سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«خط باریک قرمز»: سینما فرهنگ ساعت ۱۴، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸، سینما مهر آبادان ساعت‌ ۱۸، ۲۰ و ۲۲

«منگی»: سینما فرهنگ ساعت ۱۲ و ۱۸، موزه سینما ساعت ۱۷،  پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰، خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«نه»: موزه سینما ساعت ۱۹، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷

«یلدا»، سینما فرهنگ ساعت ۱۶، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱

«بی‌گاه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«بازگشت کوتاه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«پرو»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴