هنروتجربه: «خط باریک قرمز»، «سه اپیزود از حلب»، «منگی»، «بی‌گاه»، «پرو»، «نه» و «مثل یک عاشق» روز جمعه ۲۶ دی روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «خط باریک قرمز»، «بعد از جنگ»، «منگی»، «بی‌گاه»، «پرو»، «نه» و «مثل یک عاشق» جمعه ۲۶ دی‌ماه در سینماهای تهران، اصفهان، کرج، تبریز و مشهد اکران می‌شوند.  سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«خط باریک قرمز»: سینما فرهنگ ساعت ۱۴، موزه سینما ساعت ۱۷، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵، خانه هنرمندان ساعت ۱۴ ، مهر آبادان ساعت۱۸-۲۰-۲۲

«نه»: سینما فرهنگ ساعت ۱۲، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰ ، پردیس سینمایی چارسو ۱۸

«منگی»: سینما فرهنگ ساعت ۱۸، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۶، پردیس سینمایی چارسو ۱۶

«پرو»: سینما فرهنگ ساعت ۱۶، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«مثل یک عاشق»: موزه سینما ساعت ۱۵

«سه اپیزود از حلب»/«بعد از جنگ»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«بی‌گاه»: موزه سینما ساعت ۱۹