هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «چی‌چکا، قصه شب»، «پرو»، «بازگشت کوتاه» فردا ۲۹ دی‌ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه، فردا ۲۹ دی تعدادی از سینماهای هنروتجربه در شهرهای تهران،مشهد، اصفهان،تبریز،بوشهر،کرج، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان نمایش فیلم‌های درحال اکران هنروتجربه هستند.

«خط باریک قرمز»:خانه هنرمندان ساعت ۱۶،سینما فرهنگ ساعت ۱۲،پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱،پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۳۰،سینما سپیده ساعت ۱۸

«نه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴ ،سینما فرهنگ ساعت ۱۴، موزه سینما ساعت ۱۹،پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«منگی»: حانه هنرمندان ساعت ۱۸،سینما فرهنگ ساعت ۱۶، پردیس سینمایی چهارسو ساعت ۱۸،موزه سینما ساعت ۱۷،پردیس سینمایی هویزه مشهدساعت ۱۷

«پرو»: سینما فرهنگ ساعت ۱۸

«بی‌گاه»:پردیس سینمایی چهارسو ساعت ۱۴، موزه سینما ساعت ۱۵

«چی‌چکا، قصه شب»: پردیس سینمایی چهارسوساعت ۱۶، پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰،سینما بهمن بوشهرساعت ۱۸

«بازگشت کوتاه»: سینما سپیده ساعت ۱۴، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵