هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «کیارستمی و عصای گمشده»، «پرو»، «شهر سوخته» سه شنبه ۳۰ دی ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «کیارستمی و عصای گمشده»، «پرو»، «شهر سوخته» سه شنبه ۳۰ دی ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به میزبانی سینماهای هنروتجربه در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز روی پرده می روند.

«منگی»: سینما فرهنگ تهران ساعت۱۶، موزه سینما ساعت ۱۷، پردیس سینمایی هویزه ساعت ۱۵، سینما سپیده تهران ساعت ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۴، پردیس چارسوساعت ۱۶

«خط باریک قرمز»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۴، پردیس چارسوساعت ۱۸،پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ساعت ۱۷، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵

«نه»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۲، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰، پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«بی‌گاه»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۸

«گلوله باران»: موزه سینما ساعت ۱۹

«کیارستمی و عصای گمشده»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷، خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«پرو»:پردیس چارسوساعت ۱۴، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«شهر سوخته»: موزه سینما ساعت ۱۵