هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «کیارستمی و عصای گمشده»، «چی چکا قصه شب»، «یلدا» چهارشنبه یکم بهمن ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه،شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر، چهارشنبه یکم بهمن ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان تماشاگران فیلم‌های هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۸، سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۲ و ۱۶، موزه سینما ساعت ۱۷، پردیس سینمایی هویزه ساعت ۱۷، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸، سینما سپیده تهران ساعت ۱۴، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۴، سینما فرهنگ ساعت ۱۸، پردیس سینمایی هویزه ساعت ۱۵، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵، پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰

«نُه»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۴، موزه سینما ساعت ۱۵، سینما سپیده تهران ساعت ۱۸

«بی‌گاه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«گلوله باران»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«کیارستمی و عصای گمشده»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷، سینما مهر آبادان ساعت ۲۰

«چی چکا قصه شب»: موزه سینما ساعت ۱۹، سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«یلدا»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۶