هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «کیارستمی و عصای گمشده»، «سه اپیزود از حلب» (بعد از جنگ)، «چی چکا قصه شب»، «پرو»، بسته «بازگشت کوتاه» پنجشنبه دوم بهمن ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه، شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر، پنجشنبه دوم بهمن ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان تماشاگران فیلم‌های هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۴، سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۶، موزه سینما ساعت ۱۷، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۸، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«نُه»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۶، موزه سینما ساعت ۱۹، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱،سینما فرهنگ ساعت ۱۲

«بی‌گاه»: موزه سینما ساعت ۱۵

«گلوله باران»: پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵

«کیارستمی و عصای گمشده»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۴

«سه اپیزود از حلب» (بعد از جنگ): خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«چی چکا قصه شب»: خانه هنرمندان ساعت ۱۸، سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«پرو»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۸

«بازگشت کوتاه»: پردیس سینمایی هویزه ساعت ۱۵، خانه هنرمندان ساعت ۱۶