هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «چی چکا قصه شب»، «پرو»، «یلدا» جمعه سوم بهمن ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه، شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر، جمعه سوم بهمن ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان تماشاگران فیلم‌های هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۸، سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۶، موزه سینما ساعت ۱۷، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۶، سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۴، خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«نُه»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۴، سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۸، پردیس سینمایی هویزه ساعت ۱۷

«بی‌گاه»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۲، سینما سپیده تهران ساعت ۱۴، خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«گلوله باران»: موزه سینما ساعت ۱۵، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵

«چی چکا قصه شب»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷، سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«پرو»: موزه سینما ساعت ۱۹، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«یلدا»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، سینما سپیده تهران ساعت ۱۸