هنروتجربه:فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «نُه»، «بی‌گاه»، «گلوله باران»، «چی چکا قصه شب»، «پرو» و «بازگشت کوتاه» شنبه چهارم بهمن ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه، شهرهای تهران،کرج، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر، شنبه چهارم بهمن ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان تماشاگران فیلم‌های هنروتجربه هستند.

«منگی»:سینما فرهنگ ساعت ۱۲ و ۱۶، موزه سینما ساعت ۱۷، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷، خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«خط باریک قرمز»:سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۴، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵

«نُه»: پردیس سینمایی اکومال کرج ساعت ۱۸،خانه هنرمندان ساعت۱۶

«بی‌گاه»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۸، پردیس سینمایی هویزه مشهد۱۷

«گلوله باران»: خانه هنرمندان ۱۸

«چی چکا قصه شب»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ۱۳، سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«پرو»: پردیس سینمایی ستاره باران تبریز ساعت ۱۷:۳۰

«بازگشت کوتاه»:پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰