هنروتجربه: فیلم‌های «بزرگراه»، «پارمیدا»،«منگی»،«خط باریک قرمز»،«نُه»، «بی‌گاه»،«کیارستمی و عصای گمشده»،«چی‌چکا قصه شب» و «بازگشت کوتاه» پنج شنبه نهم بهمن ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه، پنج‌شنبه نهم بهمن ماه سینماهای هنروتجربه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و بوشهر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان علاقه‌مندان سینمای هنروتجربه هستند.

«منگی»: سینما فرهنگ تهران ساعت۱۶، موزه سینما ساعت ۱۹، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷، پردیس سیتی سنتر اصفهان تهران ساعت:۴۰ ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۴، پردیس چارسوساعت ۱۸

«خط باریک قرمز»: سینما فرهنگ ساعت ۱۲، پردیس چارسو ساعت ۱۴،پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷،موزه سینما ساعت ۱۷

«بزرگراه»:سینما فرهنگ ساعت ۱۸

«پارمیدا»:سینما فرهنگ ساعت۱۴

«نه»:پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، پردیس سینمایی چارسو ساعت۱۶

«بی‌گاه»:موزه سینما ساعت ۱۵

«چی چکا»:خانه هنرمندان ساعت۱۸، بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«کیارستمی و عصای گمشده»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«بازگشت کوتاه»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶