هنروتجربه: فیلم‌های «منگی»، «خط باریک قرمز»، «پارمیدا»، «بزرگراه» «در جست‌وجوی خانه خورشید»، «نُه»،«گلوله باران»،«چی‌چکا قصه شب»، «یلدا» و «شهر سوخته» جمعه دهم بهمن ماه در سینماهای هنروتجربه اکران می‌شوند.

به گزارش سایت هنروتجربه،جمعه دهم بهمن ماه سینماهای هنروتجربه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و بوشهر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان علاقه‌مندان سینمای هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۴، سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۸، پردیس سینمایی هویزه ساعت ۱۲، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸، سینما سپیده تهران ساعت ۱۸، خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«خط باریک قرمز»: ، سینما فرهنگ ساعت ۲۰، موزه سینما ساعت ۱۵، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵ و ۱۷، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«پارمیدا»: موزه سینما ساعت ۱۹، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰

«بزرگراه»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۸

«در جست‌وجوی خانه خورشید»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴

«نُه»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷، سینما سپیده تهران ساعت ۱۴

«گلوله باران»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۲

«چی چکا قصه شب»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳، سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«یلدا»: پردیس سینمایی کورش ساعت ۱۶، موزه سینما ساعت ۱۷

«شهر سوخته»: سینما فرهنگ تهران ساعت ۱۴