هنروتجربه: «خط باریک قرمز»، «منگی»، «بی‌گاه»، «کیارستمی و عصای گمشده»، «نه»،«سه اپیزود از حلب»، «یلدا»، «چی‌چکا» و «بازگشت کوتاه» روز شنبه ۱۱ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌رود.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «خط باریک قرمز»، «نه»، «بی‌گاه»، «منگی»، «سه اپیزود از حلب»، «چی‌چکا»، «یلدا»، «بازگشت کوتاه» و «کیارستمی و عصای گمشده» شنبه ۱۱ بهمن‌ماه در سینماهای تهران، اصفهان، کرج، تبریز و مشهد اکران می‌شوند.  سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«خط باریک قرمز»: پردیس سینمایی ستاره باران تبریز ساعت ۱۷، پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷

«بازگشت کوتاه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«کیارستمی و عصای گمشده»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۷

«نه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«یلدا»: پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰

«بی‌گاه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«سه اپیزود از حلب»: خانه هنرمندان ساعت ۱۶

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸

«منگی»: خانه هنرمندان ساعت ۱۴