هنروتجربه: «منگی»، «بزرگراه»، «پارمیدا»، «درجست‌وجوی خانه خورشید»، «چی‌چکا»، «سه اپیزود از حلب» و «پرو» روز یک‌شنبه ۱۲ بهمن روی پرده سینماهای هنروتجربه می‌روند.

به گزارش سایت هنروتجربه، فیلم‌های «منگی»، «بزرگراه»، «پارمیدا»، «درجست‌وجوی خانه خورشید»، «چی‌چکا»، «سه اپیزود از حلب» و «پرو» یک‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه در سینماهای تهران، اصفهان، مشهد و بوشهر اکران می‌شوند.  سینماهای هنروتجربه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی میزبان تماشاگران هنروتجربه هستند.

«منگی»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۵، پردیس سینمایی ساحل اصفهان ساعت ۱۷:۴۵ ، خانه هنرمندان ساعت ۱۸

«بزرگراه»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۱، پردیس اکومال کرج ساعت ۱۸

«در جست‌وجوی خانه خورشید»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۳

«سه اپیزود از حلب»: پردیس سینمایی سنتر اصفهان ساعت ۱۷

«پارمیدا»: پردیس سینمایی هویزه مشهد ساعت ۱۷،خانه هنرمندان ساعت۱۶

«پرو»: پردیس سینمایی سنتر اصفهان ساعت ۱۸:۴۰

«چی‌چکا»: سینما بهمن بوشهر ساعت ۱۸